DET GÅR AN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Dramatisering av Jonas  Love  Almqvists roman

Det går an som comedia. Med ambition att ladda det typiskt svenska med ett nytt perspektiv, har historien kryddats med samtiden.
Susanne Markos dramatisering lyfter fram humorn, ivern och glädjen i Almqvists fortfarande så provocerande debattinlägg.
Det går an är en ljuvlig sommarberättelse om två unga människors kärleksmöte och dess konsekvenser. Det är en romantisk komedi om hur vi ska leva tillsammans för att hålla kärleken vid liv.
En resa från flirt till samboskap på 90 minuter, fylld av knäppa infall, utvikningar och albanska eder. Går det verkligen an?

”Susanne Markos manus fångar tillkomsttiden men låter den ständigt studsa mot en annan kultur och en nutid där vissa språkliga uttryck förlorat sin mening och kanhända också det då djärva budskapet att kvinnan inte nödvändigtvis behöver ställa sig under manligt förmyndarskap för att förverkliga sig själv. Äktenskapet är en fälla – ropar Sara Videbeck över vattnet till idag och ämnet tål förstås ännu att diskuteras också ur det kulturella perspektiv som Mërgim tillför.” SvD
”Längre bort än så är inte Almqvist.” Expressen
”Så att mitt i berättelsen om fri kärlek och Almqvistsk redobogenhet föds insikten om hur lyckligt ett folk kan vara över att faktiskt få leva i sitt land och se sina ­berättelser på teatern. ” DN