ETT GUNGANDE HAV AV KVINNOR Pjäser

ANNIKA ÖSTBERG – SE / MARGA PETTERSSON – SE /

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

En djupt skakande skildring om tillvaron i ett amerikanskt fängelse. Marga Pettersom har gjort en dramatisering som bygger på brevväxlingen mellan Annika Östberg, Inger Norryd och Marga Petterson själv. Dramaturgisk bearbetning: Björn Melander.

#fängelse  #USA  #dokumentärt