MINNESSTUND Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år, #Komedier

#familj, #thriller

Stycket är som en spegelsal där de närvarande ser den frånvarande ur olika vinklar. Eller är det varandra de betraktar? Eller sig själva? De har alla sin egen speciella relation till den döde: modern, fadern, systern, vännen. Och så Jon som enligt familjen är skolvännen – den bäste. Medan Jon alls inte minns. Eller gör han det? Eller vill han bara så hjärtans gärna vara till lags? Hur får vi syn på sanningen om den andre när bilderna i spegellabyrinten ständigt skiftar, gäckar, glider undan? Och hur urskilja lögnen?

”Den är existentiell, sorglig och underbart absurd” (SvD)

”…en pjäs som svänger osannolikt mellan komik och mörk avgrundsvrålande sorg och dödsångest.” (DN)