ODA! SAATANS KVINNA! Pjäser

Tonsättare:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

Föreställningen berättar om norska Oda Krohgs uppväxt, liv och konstnärskap i slutet av 1800-talet. Hon lämnade sin förste man för att måla och leva med den skandalomsusade konstnären och Kristianiabohemen Christian Krohg.
Tillsammans med man, barn och vänner levde hon i Paris, Berlin och Kristiania och drömde om ett mer radikalt samhälle. Trots att äktenskapet med Christian skulle levas på lika villkor kom Oda alltid att betraktas som fru Christian Krohg i första hand. / ur Malmö Stadsteaters presentation

#biografiskt #livspussel #konst