STARK SOM EN RÄV Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Fritt efter Paolo Macchiarini-skandalen

Det handlar om maktstrukturen på Sveriges mest ansedda medicinska universitet. I relationskomedin ”Stark som en räv” står professor Peter Widells familj i centrum för handlingen. Verklighetens skandalhändelser pågår under ytan som en hotfull motor genom hela teaterstycket och får konsekvenser i familjen. Om ens partner har en personlighetsstörning och saknar samvete är det verkligen den människan man älskar då? Går det att leva lycklig i ett sådant äktenskap? Och varför stannar man kvar?