ALEXANDER AHNDORIL Författaren


ALEXANDER AHNDORILSverige

Föddes i Stockholm 1967 och debuterade som romanförfattare på Norstedts förlag 1989. Han har skrivit nio romaner och ett tjugotal pjäser. Han skriver också kriminalromaner tillsammans med sin hustru Alexandra Coelho Ahndoril under pseudonymen Lars Kepler. Han har studerat filosofi, religion och film vid Stockholms Universitet, har varit andre vice ordförande i Sveriges författarförbund och sitter för närvarande i Sveriges författarfond och i dramatikerutskottet.
Alexander Ahndoril startade Stockholms Teatergrupp tillsammans med Lennart Jähkel, Maria Salah, Peter Perski och Alexandra Coelho Ahndoril.

Pjäser (i urval):
Irra, Demonverket, Horan i Konstantinopel, Konsulatet, Glas i regn, Pappas hjärta, Socialistisk tävlan, Sweet home, Smekningen, Privat film. Konsten att förbli fri, Sömnkliniken
(libretto) Romaner:
Den äkta kvinnan, Om hjärtat är vidrigt, En människas tal, Den magiska disciplinen, Jaromir, Thaiboxaren, Lustresa, Regissören, Diplomaten.

”Alexander Ahndorils författarskap är enastående. På något sätt
lyckas han kombinera tematisk konsekvens med formell oförutsägbarhet.
Om man skulle sträva efter att i ett ord sammanfatta hans talang,
skulle ordet bli: balans. En känslig avvägning mellan del och helhet,
mellan tradition och sabotage, mellan frodighet och stramhet och
mellan det privata och det universella.” /Göteborgsposten

”An utterly strange, original and unsettling novel published while
its subject was still living, The Director arrests our attention like
an autopsy performed on a living man.” / Joyce Carol Oates

”What a great read it is! It creates a very compelling world, and a
world that somehow smells right, with all the frustration, and
wavering confidence that goes along with any act of attempted
creation. The writer seduced me into this world through his tale in
much the same mesmerising way that Bergman might do in one of his
films. A wonderful novel.” / Jeremy Irons

”Regissören är ett av de mest spännande bidragen till
intelligensens komedi som gjorts i vårt land under senare år” / Carl-Johan Malmberg Svenska Dagbladet