ANDERS DUUS Författaren

ANDERS DUUSSverige

Anders Duus född 1975, läste dramatik vid Göteborgs universitet och dramatik/dramaturgi vid STDH i Stockholm.  Han avslutade sina studier i juni 2004 och var samma år inbjuden till international residency at the Royal Court Theatre i London. Samma år tilldelades han även Colombines debutantstipendium. Han var inbjuden till Stückemarkt vid Theatertreffen i Berlin med pjäsen ”Allt ska bort” 2006 och tilldelades Henning Mankell stipendiet. År 2010 fick Anders Duus ett tvåårigt arbetsstipendium från Dramatikerutskottet. Anders Duus har jobbat som husdramatiker på Unga Riks och som dramaturg på Riks och vid Länsteatern i Örebro. Han har många gånger försökt att gestalta en icke-urban erfarenhet på ett sätt som inte blir exotiserande eller nedlåtande.