ANIS HAMDOUN Författaren

Anis Hamdoun
Foto: Kamila Chomicz
ANIS HAMDOUNSyrien

Anis Hamdoun föddes i Homs, Syrien 1985, och växte upp i en politiskt aktiv teaterfamilj. År 2004 började han studera kemi, men spenderade större delen av sin tid på teatern – hos sin farfar Farhan Bulbul, en av arabvärldens mest kända dramatiker och akademiker.
Under den arabiska revolutionen mot Assadregimen blev Anis Hamdoun politiskt aktiv, deltog i demonstrationer och hjälpte internationella journalister att rapportera om Homs. Han startade också ett teaterprojekt i distriktet Al-Khalidya 2011. Några månader senare förstördes distriktet av Assadregimen; I en attack som dödade 150 personer och skadades 300 blev Anis Hamdoun också allvarligt skadad. Han var tvungen att lämna Syrien 2012 då säkerhetstjänsten arresterade en nära vän. Han kom via Egypten till Osnabrück, Tyskland i slutet av 2013.

Priser:
2019 Theater Prize of the Republic for Boat People Projekt
2016 Best theatre play in the German speaking countries, Nachtkritik theatre magazine for THE TRIP