ANN-SOFIE BÁRÁNY Författaren

ANN-SOFIE BÁRÁNYSverige

Ann-Sofie Bárány, född 1958 , är en svensk psykoanalytiker, dramatiker och dramaturg.
Bárány var verksam som forskare vid Teater- och dansvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 2007–2010 och undersökte användbarheten av vissa psykoanalytiska begrepp som grund för teaterupplevelsen.
Sin debut som dramatiker gjorde Ann-Sofie Bárány med Babydrama på Unga Klara 2006.
Bárány har även verkat som dramaturg vid ett flertal uppsättningar liksom gjort bearbetningar av originaltexter.

Pjäser

Pjäs Antal
FENIX 7 4 3 #Dramatik för vuxna