CECILIE LØVEID Författaren


Foto: Helge Skodvin
CECILIE LØVEIDNorge

Cecilie Løveid är en författare som bor och arbetar i Bergen. Løveids författarskap omfattar verk i många genrer, som prosa, lyrik och dramatik. Hon har också undervisat vid Skrivekunstakademiet. Hon gav ut sin första roman, Most, 1972 och som dramatiker debuterade hon på Den Nationale Scene 1983. 1991 var hon ”festspilldikter” under Festspillene i Bergen. Hennes senaste pjäs är Vår ære/vår makt 2016, för vilken hon tillsammans med regissören/dramatikern Tore Vagn Lid vann Heddapriset (för bästa drama)  och Ibsenpriset. Løveids senaste utgivna lyriksamling Vandreutstillinger, 2017,  blev belönad med både Bragepriset och Kritikerpriset.

Løveid har tilldelats ett flertal priser, bl a Doblougpriset 1990, Amalie Skram-priset 1998 och Gyldendalpriset 2001.
Hon har dessutom mottagit det nationella Ibsenpriset inte mindre än tre gånger: för ØSTERRIKE, för VISNING, och för VÅR ÆRE.

 

NORSK: Cecilie Løveid er en forfatter som bor og arbeider i Bergen. Løveids forfatterskap omfatter verker innenfor flere sjangre, som prosa, lyrikk og dramatikk, og hun har også undervist ved Skrivekunstakademiet. Hun utga sin første bok, romanen Most, i 1972 og som dramatiker debuterte hun ved Den Nationale Scene i 1983. I 1991 var hun festspilldikter under Festspillene i Bergen. Siste teaterarbeid er «Vår ære/vår» makt fra 2016, der hun sammen med regissør og dramatiker Tore Vagn Lid vant både Heddaprisen (beste scenetekst)  og Ibsenprisen. Løveids siste diktbok Vandreutstillinger fra 2017 ble belønnet med Brageprisen og Kritikerprisen.

ENGLISH: Cecilie Løveid is a writer who lives and works in Bergen. Løveid’s works cover several genres such as prose, poetry and drama, and she has also taught at the Skrivekunstakademi (Norwegian Academy of Writing). She published her first book, the novel Most, in 1972 and as a dramatist made her debut at The National Stage, Bergen, in 1983. In 1991 she was Festival Writer at the Bergen International Festival. Her last theatre work was “Vår ære/vår makt” (Our Honour/Our Power) from 2016, where along with the director and dramatist Tore Vagn Lid she won both the Hedda Prize and the Ibsen Award. Løveid’s most recent book of poetry Vandre­utstillinger (Travelling Exhibitions) from 2017 was awarded the Brage Prize and the Critics’ Prize.