HUGO VON HOFMANNSTHAL Författaren

HUGO VON HOFMANNSTHAL Österrike

Hugo von Hofmannsthal 1874 – 1929 var en österrikisk författare.
Han intar en framskjuten plats i den vid sekelskiftet 1900 yngsta tyska litteraturen och har övat inflytande även på nordiska litterära företeelser. von Hofmannsthals diktning är i mycket en produkt av fin de siècle.

Pjäser