JOAKIM STEN Författaren

JOAKIM STENSverige

Joakim Sten är född 1983 och arbetar som dramatiker och dramaturg. Han har bland annat skrivit pjäserna Sherlock Holmes – det vita hjärtat (2019), Krilon – En föreställning om det omöjliga(2018) och Du ska veta mitt värde (2016). Samtliga pjäser har spelats på Kulturhuset Stadsteatern.

Han tilldelades Mankell-stipendiet 2019, som  delas ut till en dramatiker som ”genom sitt arbete visat socialt och politiskt engagemang samt intresse för Sveriges förhållande till omvärlden”.
Motiveringen lyder:
”Han lånar sin röst åt det tidsbundna och gör det pulserande aktuellt, hans omdaning blir provocerande, tankeväckande, uppfordrande.
Vilket ansvar vilar på den, som får möjlighet att uttrycka sig offentligt?
Vad får det ideologiska engagemanget kosta den enskilde?
Vad händer med dem som kämpar för jämställdheten i stängda och rigida system?
Var går gränserna för yttrandefriheten i en tid som blir allt mindre humanistisk?
Hur kan solidariteten leva i ett samhälle med fri kapitalism?
När blir tron på den vite intellektuellt briljante mannen, ett hinder för förståelse av avgörande politiska sammanhang och samhälleliga skeenden?
Allt blir till samtal, från viskande bakom låsta dörrar på Norrtullsgatan till ekande ur Londons kloaker om makt och ansvar, eller klass och kön, filosofi och praktik, kolonialism och rasism.
Han hyllar samtalet som en mänsklig möjlighet till utveckling.
Och destillatet, hans starka tro på teaterns unika grundfundament, en skådespelare och en text, övertygar oss om, varje gång, att en monolog på en scen alltid är ett pågående samtal – med sin publik!”