JOEL NORDSTRÖM Författaren

JOEL NORDSTRÖMSverige

Joel Nordström arbetar som dramaturg på Göteborgs Stadsteater. Han har en kandidatexamen i teatervetenskap och en examen från Stockholms dramatiska högskolas linje Dramatik/dramaturgi.  Vid sidan om sitt arbete iscensätter han egna föreställningar.

Pjäser