JOHANNA SALANDER Författaren

JOHANNA SALANDERSverige

Johanna Salander är en svensk dramatiker och regissör.
”En spännande och orädd regissör och dramatiker som utmanar och synliggör de rådande normerna i samhället”, skriver Region Västerbotten om Johanna Salander, verksam vid Ögonblicksteatern i Umeå.

2019 fick hon kulturpriset, som delas ut av Region Västerbotten för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete bland kulturskapare verksamma i länet.

Pjäser