LENE THERESE TEIGEN Författaren

Lene Teigen
Foto: Signe Dons
LENE THERESE TEIGEN Norge

Lene Therese Teigen har arbeidet frilans som dramatiker, regissør, dramaturg og pedagog fra 1992 med oppdrag både ved institusjoner og i det frie feltet. Hennes dramatikk har blitt oppført på scener i inn- og utland, og hun har utgitt både dramatikk og skjønnlitteratur siden debuten i 1993 da hun fikk Aschehougs debutantstipend for romanen Hvitt.Stille. Hun er cand.philol. fra Universitet i Bergen med dramaturgi som spesialfelt. Hun har kunstfaglig professorkompetanse innen scenetekst og kompetanse som førsteamanuensis i regi.
Som dramatiker skaper hun ofte scenetekster med flere likeverdige rolleskikkelser i et visuelt scenisk landskap. Integrasjon av forskning og kunstnerisk virksomhet står sentralt i hennes produksjon. Gjennom sitt kunstneriske virke har hun vist sterkt samfunnsengasjement med et målrettet fokus på likestilling og kjønnsperspektiv.

 

VERKSOVERSIKT: PDF Bilaga