MATTIAS BRUNN Författaren

Mattias Brunn
MATTIAS BRUNNSverige

Mattias Brunn är skådespelare, dramatiker och regissör och har varit yrkesverksam sedan 2000.
Hans verk och praktik kretsar kring frågor om maskuliniteter och maktstrukturer, kön, identitet och sexualitet.
Sedan 2016 är Mattias del av den konstnärliga ledningen på Folkteatern Gävleborg.