. SOFOKLES Författaren

. SOFOKLESGrekland

Sofokles levde cirka 497 f.Kr. – 406 f.Kr var en grekisk dramatiker och tragediförfattare.
De mest berömda av Sofokles tragedier är de om Oidipus och Antigone, vilka ofta under beteckningen den ”thebanska sagocykeln”. Sofokles gav avgörande impulser till dramats utveckling genom att införa en tredje skådespelare, öka kören från 12 till 15 medlemmar och lägga större koncentration på handlingen. Han utvecklade också sina karaktärer i större utsträckning än tidigare dramatiker som Aischylos. Till skillnad från Aischylos låter Sofokles frågan om gudomlig rättvisa träda i bakgrunden och skildrar den enskilda individens livsvillkor under gudarnas övermäktiga krav. Hos Sofokles styr gudarna människans öde och varje försök hon gör för att undfly detta leder bara än snabbare i fördärvet.