Stefan Hallberg

Stefan Hallberg

Med 30 års erfarenhet från Stim är Stefan en av landets största experter på musikanvändning i scenproduktioner. I detta sammanhang åtar han sig att förhandla om ersättningar med upphovsmän och musikförlag både i Sverige och utomlands.