Ulla Aksamit

Efter avslutade universitetsstudier i teatervetenskap, ekonomi och kriminologi arbetade Ulla som ekonomisk analytiker. Med hjärtat alltid klappade för teaterkonsten började hon på Colombine 2002.Ulla är ansvarig för bibliotek, hemsidan och polskspråkig dramatik.