ÅRHUNDRADETS KÄRLEKSKRIG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Dramatisering av Nora Nilsson
Det här är hennes berättelse. Hon som valt att lämna mannen efter 30 år. En gång älskade hon honom. När barnen var små. När diskussionerna inte urartade i våld. Han var mannen i hennes liv. Nu kallar han henne ”feministkärring”.