ACTS OF GOODNESS Pjäser

”Acts of Goodness” är en scenisk prövning av det otidsenliga och problematiska begreppet godhet.
Pjäsen bygger på intervjumaterial hämtat från Europa. Unga röster från ett dussintal länder berättar om en god handling de minns. Det gäller handlingar som de uppfattar som goda, solidariska, mänskliga.
Vad är egentligen en solidarisk handling? Och när riskerar den att bli osolidarisk?

Publik: från ca 15 år

”kuslig aktualitet” /GP
”Det är ung, samhällsmedveten teater när den är som bäst” Göteborgs Fria Tidning

#godhet #solidaritet