ADOLF Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 5 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

#hörspel

En pjäs om hur svårt det kan vara att namnge ett barn och de förvecklingar och kulturkrockar som uppstår då familjs och vänners motstridiga viljor ska tillfredsställas. Och där tjänstemannen från Skatteverket, Vargunge Larsson Nord, återkommande och med stigande desperation kontaktar de nyblivna föräldrarna i namnfrågan. För om de inte bestämmer sig snart, måste ju Skatteverket gå in och ge barnet ett namn. Och det skulle väl inte vara så roligt? säger Vargunge Larsson Nord.

Urpremiär på SR Drama i maj 2020.

#hbtq  #familj