ALO-DINO OCH ELDFÅGELN Pjäser

Pjäsen är en sammansmältning av tre sagor: En armenisk folksaga och ”Eldfågeln” och den balkanska ”Drakdödarna”.
Tre bröder ger sig ut i världen och möter hårresande äventyr, men allting slutar lyckligt så klart. Det är ju en saga!

Det var en gång tsar som hade 3 söner och en blomstrande trädgård. En hungrig tiggare ber honom om ett gyllene äpple som han inte får, tiggaren förbannar därför trädgården som vissnar och dör. Den kan bara blomstra igen om en av sönerna kan finna Eldfågeln som med sin sång kan få trädgården att leva igen. Bröderna ger sig sålunda ut i världen. Alo-Dino väljer den svåraste vägen, bland drakar och kvinnor, medan de andra två väljer en fegare väg: de flyr till ett bageri och proppar sig fulla. Alo-Dino dödar draken och ut flyger eldfågeln som han tar med sig till slottet. Där sjunger den och allt blomstrar igen.
Bara den med stort mod och ädelt hjärta kan vinna!

Femton roller för minst 3 skådespelare.

”tränger ända in i hjärteroten”/DN

”lika uppiggande, rivande och värmande som en kopp ginspetsad och kryddad glögg efter en frusen långpromenad.” /DN

#saga  #drakar  #äventyr