ÄLSKARINNAN Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Komedier, #Monologer

#komedi, #monolog

Samantha är en känd kläddesigner. Hennes älskare är en gift man. Som känd person får hon ändlösa böner om pengar till välgörande ändamål. Den här kvällen befinner hon sig i sin ateljé med den falska förespeglingen att hon ska jobba, sanningen är att hon väntar på att telefonen ska ringa. Mellan väntandet och donationsbesluten fyllnar hon långsamt till. En komisk och vildsint pjäs om privat och offentlig skuld.