ÄNGEL OCH DEN BLÅ HÄSTEN Pjäser

ÄNGEL OCH DEN BLÅ HÄSTEN finns numera, som alla riktigt stora teaterstycken, dels i en dramaversion, och därtill som musikal, tonsatt av Thomas Lindahl. En kongenial tontolkning som tar fasta på vänskapens jublande glädje och påfrestningar samt skapandets vedermödor.