ANNA KARENINA Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Av Armin Petras, efter Leo Tolstojs berömda roman.
Svensk översättning av Frederik Sjögren.

#klassiker  #dramatisering