ANNA KARENINA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Efter Leo Tolstojs roman

Anna Karenina är en av värlslitteraturens främsta skildringar av kärlekens och passionens villkor. Går det att överleva en totalt uppslukande förälskelse? Vad blir kvar av en själv? / ur Stockholms stadsteaters presentation