TO ANSIGTER Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#IsraelPalestina

Svensk titel: ANSIKTEN

Som ett öppet sår är den djupa mänskliga konflikten i Israel-Palestinafrågan. Stig Dalager har skrivit en dia-monolog om en palestinsk och en israelisk kvinna, ett dubbelporträtt där ansiktena och rösterna till sist smälter samman. Existensiellt, konstnärligt och politiskt når skildringen fram bakom strömmen av TV-bilder från den blodiga vardagen på Västbanken. Teater placerad i en komplicerad nutid.