ANTIGONE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Översättningen är gjord i samarbete med Lars-Håkan Svensson