ANTIKRISTS MIRAKLER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

av Stina Oscarson efter en roman av Selma Lagerlöf

På ytan är Selma Lagerlöfs roman en berättelse om falska gudar. ”Mirakel!” utropar folket och höjer händerna mot skyn. Men i själva verket tillber de bara en blek avbild och sätter sin tro till luftslott. Selmas penna  blandar ivrigt verkliga händelser med fantasier och myter, samtidigt målar hon upp konturerna av ett Sicilien där kyrkan håller på att förlora greppet om folket. Och vi blir åskådare till hur en simpel gudabild kan bidra till att montera ned en hel religion.

Urpremiär på Västmanlands Teater september 2022.