APELSINTRÄDET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Ur Henning Mankells förord: Det här är en pjäs om några människor som själva kallade sej ”vanliga”. Det innebär att en del av dom frågade sej vad som är livets mening, medan andra aldrig förmådde uppleva den frågan som giltig. Men alla tangerar de vårt liv. Det här är en historia om några svenska människor från en lördagseftermiddag i augusti 1936 till en oktoberdag på åttiotalet. Man kan säga att detta är en historia mellan två regnväder, två molnbankar på 40 års avstånd.