ARGENTINA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

En klaustrofobisk enaktare, som utgår från tankeexperimentet att man som hederlig svensk, en dag måste fly från sitt hemland, och sen sitta någonstans på andra sidan jordklotet, framför en disträ flyktinghandläggare, och tigga och be om att få stanna.

#migration