ÅRHUNDRADETS KÄRLEKSSAGA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 k

#Dramatik för vuxna

#dramatisering, #klassiker

Dramatisering: Hedvig Claesson

I centrum för berättelsen står den skrivande kvinnan som försöker göra sin röst hörd. Hon reflekterar över sin och andra kvinnors situation. En poetisk saga växer fram; en saga som berör livets svåraste stunder och de vackraste av ögonblick.

Tre kvinnor i olika faser av livet gestaltar den skrivande kvinnan i Hedvig Claessons dramatisering av Århundradets kärlekssaga. Tillsammans skildrar kvinnorna en universell historia om kärlek, allvar och drömmar, som är lika aktuell idag som när den skrevs.

”Det är en bekant och fruktansvärd historia. Men Märta Tikkanen berättar den med den desperatas skärande ironi och sarkasm.” /SvD

”Att låta Märta spelas av tre kvinnor öppnar upp för ett dynamiskt spel som både förhöjer poesin och förankrar dess gestaltning i det vardagsnära genom dialog.” /UNT

#dramatisering  #klassiker  #alkoholism  #kärlek  #äktenskap