ARKEOLOGENE Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Med utgångspunkt i ett autentiskt arkeologiskt fynd (i Island 2004) är den här texten för scenen en berättelse om dåtid, nutid och framtid. I spänningsfältet mellan tankar och tolkningar, historisk och personlig sanning, yrkes- och privatliv utspelas en dragkamp mellan fyra arkeologer.