ARNAIA, KASTAD I HAVET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

”… Dialogen mellan Homeros och Märta Tikkanen om den gamla mytens Penelope och den återfödda mytens Arnaia, låter sig avlyssnas som ett samtal inte bara om kvinnoroller, de eviga och de föränderliga, utan också om författarroller. Hon är den första och den enda i världslitteraturen som har utnyttjat den enorma symbolkraften i Penelopes mytiska dubbeljag.” (SvD)