ASKE TIL ASKE, STØF TIL STØF Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Ett kärleksförhållande inleds mellan två mogna, intelligenta människor med ordning  på tillvaron. Men när hans relation till sina barn bestämmer ramarna förvandlas hennes kärlek till hat.