AT THE INLAND SEA Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En elev gör sig i ordning för att gå till skolan. Det är prov idag. En främling stiger in. Fara hotar utanför. Främlingen uttrycker en önskan som verkar både egendomlig och meningslös.