ATT GÖRA EN TARTUFFE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 6 k , 6 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#parafras

Ett genrep och en premiär av Molières Tartuffe blir till metateater à la dörrspringarfars i modern tappning. Regissören tappar greppet när teaterchefen kopplar in Åsa från normkritiska Teater Tårgas att fungera som ett ”inre öga”. Det blir ett hejdlöst spring i kulisserna, rollbyten, bortkollrade överheter och ett par tre döda. Men som i varje seriös fars blir slutet ändå lyckligast möjliga.

#fars