ATT STORMA HIMLEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

I en nedlagd fabrik där man fordom byggde ubåtar ska det hållas konferens på temat ”Den nya visdomen” eller ”Om livets mening”. Dit kommer Hasse, robot-ingenjör, Stina, datanörd med en chef på Bali, samt Herbert, filosof med bacill- och kyrkskräck. Man har annonserat en amerikansk professor som ska tala kring temat ”Perception and knowledge in an era of emptiness”. Han dyker inte upp, det gör inte heller resten av de anmälda konferensdeltagarna. Men en kvinna som byggde torpedramper tills för fyra år sedan, kommer för att hämta sina gamla arbetskläder…