ÅTTONDE VÅNINGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

På åttonde våningen står tiden stilla. Avdelningen ligger i ett gränsland mellan liv och död. I ett slags vakuum letar människor efter varandra. En kvinna söker efter sin syster för att de tillsammans ska ta reda på vad som hänt deras sjuke far.

En poetisk pjäs om sorg och sökande och med en stor portion Ferdando Pessoa.

#sorg  #sjukhus  #familj