AVD 305 Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4

#Dramatik för vuxna

En pjäs om arbete, makt och skuld.
Avd 305 bygger på Gertrud Larssons egna iakttagelser från sin tid som anställd på en vårdavdelning. De sociala relationer som skildras är dock inte specifika för vården, utan kan kännas igen från vilken arbetsplats som helst.