AVSKEDSMIDDAG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Leif har kanske inte varit den bäste av makar eller fäder. Hans ständiga resor över hela jorden har gjort relationerna till sonen och den före detta hustrun ansträngda, medan däremot det halvvuxna barnbarnet Lotta visar honom stor sympati och förståelse. En kväll när Leif bjudit dem alla på middag i sin ensligt belägna stuga, förklarar han att han känner sig gammal och trött på livet och bestämt sig för att avsluta det. Enligt en sed hos en indianstam han mött i Amazonas, har Leif därför nu bjudit sina närmaste på avskedsmiddag för att under värdiga former och i glad gemenskap svälja det snabbt verkande gift indianstammen använder för ändamålet. Men familjen vill absolut inte låta honom komma undan så lätt. Ett drastiskt relationsdrama som sätter kulturkollisioner och svåra etiska frågeställningar i skarp belysning mitt i den svenska vardagen.