B FOR BABY Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En både fascinerande och ryslig berättelse om oskuld som krossas av rå egoism.
Det tätt sammanknutna och förståndshandikappade paret B och Dee leker rollekar med varandra. Detta utnyttjas av deras vårdare Mrs C, som försöker kompensera sitt barnlösa äktenskap med ett lika omdömes- som hänsynslöst utnyttjande av den kärlekstörstande B.

2010 års bästa Irländska pjäs!