BAKOM DÖRREN PÅ ANDRA SIDAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

När sagan och leken tar makten!
Barnet som flyttar mellan mamma och pappa, ska en eftermiddag barnvaktas av granntanten som bor mittemot i trappuppgången.
Men tanten är en häxa och hennes pudel ett odjur. Vicevärden visar sig vara ett troll.
När en ovärdelig rubin är försvunnen tror häxan, att det är barnet som tagit den.
Barnet lovar att skaffa fram den. Hon lyckas göra odjuret till sin medhjälpare och använder sagan och leken för att få grepp om det obegripliga.

”… Anna Höglunds vittförgrenade konstnärskap, som omfattar bildkonst, prosa och dramatik, har länge kryddat barnkulturen med en befriande absurditet…” DN