BALANS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En skådespelare kommer till en skola för att hålla ett föredrag. Med satir, diabolisk humor och en gripande värme utvecklas denna monolog till att bli ett samtal om meningen med livet, Gud och döden. På ett intelligent och enkelt sätt särskådar och ifrågasätter Jersild det som till en början kan tyckas vardagligt. Monologen tar upp frågor om tex jämlikhet, miljöförstöring – och till sist frågan om balans – ett ord med dubbla betydelser. Ordets positiva betydelse är harmoni, men balans kan också innebära den anpassning man kuvas till för att man inte vågar höja rösten för det som man tycker är viktigt. Slutligen kan ordet innebära den ”terrorbalans” som skapas av militära vapen och som får hela världen att darra av skräck. Med en lekfull kraft visar den här monologen på vikten av det individuella hos varje människa, och hur varje människas egen insats kan vara av en avgörande betydelse för ett större kollektiv.