BALANSEDAME Pjäser

Språk: Norska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

”Jag hade helst levt på 1700-talet. För mig räcker inte den tid som är nu.”
/Maria Hartman