BARA BARNET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

”Bröderna Grimm släng er i väggen, med den här texten är det nya kvastar som sopar! Och häxor och jävlar är det som slåss om herraväldet över pjäsens huvudpersoner barnen. För vilka andra makter skulle väl egentligen kunna ordna så att en ensamstående pappa, som just inte vill annat än klara av tillvaron för sig och sin dotter, faktiskt bara inte får möjligheten? Och nog är det satan själv som förgiftar livet för en alldeles för ung mamma och hennes tidigt åldrade tonårsdotter – man blir sådan när man tvingas agera mamma till sin egen förälder.” DN

#familj  #saga  #föräldraskap