BARNREPUBLIKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Från ca 6 år

Landet är i krig, men på barnhemmet försöker doktorn att ge sina barn ett rättfärdigt liv. Innanför barnhemmets väggar lever drömmarna trots hotet därute. Barnen drömmer om att bli stora, att få en familj, att få gallopera till häst med vinden i håret.
I vargtimmen kommer soldaten. Han säger att tiden är utmätt, att han har kommit för att hämta dem. Vem är han? Har han inte själv varit ett av doktorns barn en gång i tiden?
Barnrepubliken är ett drömspel som utspelar i skuggan av kriget. Lekar, drömmar och konflikter färgas av hotet utifrån. Men till sist är det just barnens förmåga att drömma sig ett liv i frihet som ger dem modet att utmana döden.
/ur Turteaterns presentation/

”Barnrepubliken är en viktig och uppfordrande föreställning om att vuxenvärlden måste behandla barn med respekt – inte bara i retoriken utan också i praktiken. Inte i framtiden – utan idag.” SvD

”En poetisk , gripande  och vacker pjäs om ett polskt barnhem under andra världskriget…” Expressen

#krig