BÄTTRE OCH BÄTTRE DAG FÖR DAG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 23 | Roller: 10 k , 13 m

#Dramatik för vuxna, #Musikteater Musikal Opera

En fantasi om Ernst Rolf och hans tid speglad genom livet på och framför allt bakom revyscenen. Tid: Sverige mellan åren 1925 och 1932.
Många roller, dubbleringar möjliga.

#biografiskt  #musikteater  #historiskt