BERENIKE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Berenike av Jean Racine i en version av Jon Fosse